Web Tabanlı PDKS Yazılımı

WEB TABANLI PERSONEL DEVAM KONTROL PROGRAMI

Günümüzde çağdaş firmalar gelişmiş web uygulamalarıyla yönetimlerini ve denetlemelerini merkez ofislerinden gerçekleştirmektedirler.

Farklı konumlarda olan çalışanlar için merkezi şirket verilerine ulaşmak bir zorunluluktur.

Web tabanlı PDKS ile her türlü bilgilendirme, karar ve sonuç tüm şubelere ve kullanılan mekanlara aynı anda ulaştırılabilir..


Web tabanlı PDKS uygulamaları firmaya ne kazandırır? 

Bunun en öncelikli ve net cevabı bağımsız platform yapısıdır. Sabit bilgisayarınızdan bağımsız çalışmak size ve firmanıza büyük avantajlar sağlar. Yetki vermeniz halinde; aynı lokasyonda, herhangi bir PC ye sahip herkes bu programı kullanabilir. Kullanıcıların programı kullanabilmesi için her bilgisayara ayrı ayrı program kurulmasına gerek kalmaz. Yazılım yükseltmek için zaman harcanmaz.

Web tabanlı PDKS uygulamasında bilgisayarım çalındı, sistemim çöktü… gibi sorunları düşünmeniz gerekmez. Anında farklı bir makineye geçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. 

Web tabanlı PDKS, zaman ve mekan kavramını unutturur. İstediğiniz herhangi bir yerden herhangi bir zamanda programınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Web tabanlı PDKS yazılımının avantajları;

 1. Aynı organizasyona bağlı çoklu ve değişik mekanlardan kullanım (şube, fabrika, depo, saha, seyahat)
 2. Ağ sistemi dünyanın en ucuz ağı olan Interneti kullanma
 3. Yazılım indirme, yükleme, kurma vb. gerekmez, standart web tarayıcılar ile kullanım.
 4. Bakım ve geliştirme kolaylığı,
 5. Mobil cihazlarla da kullanım.

   

WEB TABANLI PERSONEL DEVAM KONTROL PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ 

 • Web tabanlı personel devam kontrol yazılımı Visual Studio.net platformunda Polimek Elektronik tarafından geliştirilmiştir.
 • Program dili Türkçe ve İngilizce olup, arayüzü kullanıcı dostudur.
 • MSSQL veritabanını kullanmaktadır.
 • Program Windows Xp ve üstü işletim sistemlerini desteklemektedir.
 • Yazılım içerisinde istenilen sayıda kullanıcılar oluşturulabilmekte, ayrıca oluşturulan bu kullanıcılar için ayrı ayrı kullanıcı adı ve parola tanımlaması yapılabilmektedir.
 • Personellerin tüm özlük bilgileri (T.C. Kimlik No., Medeni Durum, Aile Bilgileri, Kan Grubu, v.b.) tanımlanabilir.
 • Sınırsız sayıda; şirket, departman, alt departman ve birim tanımlamaları oluşturulabilir.
 • Programdaki tüm tanımlamalar ve parametreler kolay ve anlaşılır olup, program destek almaksızın çok rahat kullanabilir.
 • Her personel için en az 6 çalışma grubu seçimi yapılabilmeliktedir.
 • Oluşturulan her çalışma grubu için giriş çıkış toleransları, yuvarlama süreleri ve gün içerisindeki kesinti süreleri (yemek, çay molaları vb..) ayrı ayrı tanımlanabilmeliktedir.
 • Bu çalışma grupları içerisinde 4 farklı fazla mesai tanımı (normal fazla, akdi tatil fazla, hafta tatili fazla, resmi tatil fazla, gibi) ve fazla mesaide verilen mola (yemek, çay vb.) sürelerinin kesinti olarak düşülüp düşülemeyeceği, her bir fazla mesai türü için ayrı ayrı ve detaylı olarak oluşturulabilir.
 • Çalışma vardiyaları (grupları) ve hafta tatilleri sıklıkla değişen personel için çalışma takvimi (değişken vardiya tanımlamaları) oluşturularak, personele ait bu çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilmektedir.
 • Sınırsız sayıda izin tanımı izin türlerine göre (Ücretli, Ücretsiz, Yıllık, Vizite, Rapor vb.) tanımlanabilmektedir.
 • Oluşturulan her izin türü tanımı için; SSK gününün dâhil edilip edilmeyeceği, hafta tatilinin ve resmi tatillerin izin gününden sayılıp sayılmayacağı ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
 • Personellere tek tek ya da toplu olarak izin girişi atanabilmektedir.
 • İzin kayıtların kullanıcı tarafından elle girilmek istenilmemesi durumunda, her izin türü için neden kartı tanımlanabilmektedir.
 • İzin dönüştürmelerinde vizite izinleri için girilen gün sayısının belirli bir günden sonrasını ya da tamamını otomatik olarak rapora dönüştürülmesi sağlanabilmektedir.
 • Yıl içerisindeki resmi tatiller ve yarım gün resmi tatiller tanımlanabilmektedir.
 • Geçiş hareketlerini tamamlamayan, eksik veya birden fazla kaydı olan personellerin giriş-çıkış kayıtları kayıt düzeltme bölümünden görülebilir ve gerektiğinde kullanıcı tarafından düzeltilebilmektedir.
 • Gün içerisinde normal mesaisini tamamlamayan eksik çalışma yapan personellerin kayıtları izlenebilir ve gerektiğinde ilgili izinler saatlik ve/veya günlük işlenebilmektedir
 • Denkleştirmeyle ilgili izin ve çalışma bilgileri gün ve saat bazında program içerisinde uygulanabilmektedir.
 • Kayıt düzeltme bölümü içerisinden hatalı kayıtların incelenmesi, süre kontrollü fazla mesailer ve eksik mesailer gibi değişik denetlemeler görülebilmektedir.
 • Alınacak olan puantaj bilgilerine normal gün tanımı, hafta tatili, resmi tatil, yıllık izin, ücretli izin, vizite tanımlarının ayrı ayrı eklenip eklenemeyeceği kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.
 • Gün içinde ve fazla mesaide yapılan giriş-çıkış saatleri, puantaj hazırlanırken çeyrek yarım ve tam saatlere yuvarlama yapılabilmektedir.
 • Hafta tatili hak etme kuralları (çalışma saati veya devamsızlığa göre) puantaj ayarları içerisinden tanımlanabilmektedir.
 • Çalışan personellere ait gün içerisindeki eksik saatleri istenirse fazla mesai ile (Günlük,
 • Haftalık, Aylık) tamamlanabilmektedir.
 • Personellerin ay sonu hesaplanan toplam çalışma günü SSK gününe eşitlenecek şekilde gün ve saat olarak yuvarlanabilmektedir.
 • Sistem içinde personellerin 1 gün devamsızlığı için 2 gün devamsız sayılması, fazla mesailerin kullanıcı onayı alınmadan verilmemesi gibi özellikleri sağlanmaktadır.
 • Günlük giriş-çıkış, gelmeyenler, geç kalanlar, erken gidenler, devamsızlar, fazla mesai yapanlar, izin raporlamaları gibi raporlamalar alınabilmelidir,
 • Günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık olarak sicil bazlı, kişi bazlı, grup bazlı, departman bazlı olarak raporlamalar alınabilmektedir.
 • Her bir kullanıcı için ayrı ayrı yetki tanımlamaları yapılabilmektedir.
 • Sistem tüm bordro programlarına uyumlu çıktı dosyası verebilmektedir.
 • Yazılımdan alınan tüm raporlar excel, pdf, word gibi formatlarda kaydedilebilmektedir.
 • Polimek Elektronik, TSE nin Kalite Standartlarına ve CE Avrupa uyumluğuna göre üretim yapmakta olup; üretim, yönetim ve müşteri hizmetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre şekillendirmektedir.

Site Creation & System by Netport