PDKS 3.0 Personel Devam Kontrol Yazılımı

 

PERSONEL DEVAM KONTROL 3.0  YAZILIMININ ÖZELLİKLERİ 

 • Personel Devam Kontrol 3.0 yazılımı Visual Studio.net platformunda Polimek Elektroniktarafından geliştirilmiştir.
 • MSSQL veritabanını kullanmaktadır.
 • Program dili Türkçe veya İngilizce olup, arayüzü kullanıcı dostudur.
 • Pdks 3.0 yazılımı Windows Xp ve üstü işletim sistemlerini desteklemektedir.
 • Sınırsız sayıda kullanıcı(client) desteği olup, aynı anda çok kullanıcılı çalışma imkânı sağlamaktadır.
 • Yazılım içerisinde istenilen sayıda kullanıcı oluşturulabilmekte, ayrıca oluşturulan bu kullanıcılar için ayrı ayrı kullanıcı adı ve parola tanımlaması yapılabilmektedir.
 • Tanımlı kullanıcılar için yetkiler ayarlanabilmektedir.
 • Kullanıcı logları(işlemleri) geri planda saklanmakta ve hangi kullanıcının ne tür işlemler yaptığı görülebilmektedir.
 • Personellerin tüm özlük bilgileri (T.C. Kimlik No., Medeni Durum, Aile Bilgileri, Kan Grubu, v.b.) tanımlanabilir.
 • Personel tanımlamaları ekranında ücret bilgileri girilerek, ay sonu maaş hesaplaması ayrıca bir bordo kısmına aktarılmadan yazılımdan alınabilmektedir.
 • Sınırsız sayıda; şirket, departman, alt departman, birim, alt birim tanımlamaları oluşturulabilir.
 • Programdaki tüm tanımlamalar ve parametreler kolay ve anlaşılır olup, program destek almaksızın çok rahat kullanılabilir.
 • Her personel için en az 6 çalışma grubu seçimi yapılabilmeliktedir.
 • Oluşturulan her çalışma grubu için giriş çıkış toleransları, yuvarlama süreleri ve gün içerisindeki kesinti süreleri (yemek, çay molaları vb..) ayrı ayrı tanımlanabilmeliktedir.
 • Bu çalışma grupları içerisinde 4 farklı fazla mesai tanımı (normal fazla, akdi tatil fazla, hafta tatili fazla, resmi tatil fazla, gibi) ve fazla mesaide verilen mola (yemek, çay vb.) sürelerinin kesinti olarak düşülüp düşülemeyeceği, her bir fazla mesai türü için ayrı ayrı ve detaylı olarak oluşturulabilir.
 • Çalışma vardiyaları (grupları) ve hafta tatilleri sıklıkla değişen personel için çalışma takvimi (değişken vardiya tanımlamaları) oluşturularak, personele ait bu çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilmektedir.
 • Sınırsız sayıda izin tanımı izin türlerine göre (Ücretli, Ücretsiz, Yıllık, Vizite, Rapor vb.) tanımlanabilmektedir.
 • Oluşturulan her izin türü tanımı için; SSK gününün dâhil edilip edilmeyeceği, hafta tatilinin ve resmi tatillerin izin gününden sayılıp sayılmayacağı ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
 • Personellere tek tek ya da toplu olarak izin girişi atanabilmektedir.
 • İzin kayıtların kullanıcı tarafından elle girilmek istenilmemesi durumunda, her izin türü için neden kartı tanımlanabilmektedir.
 • İzin dönüştürmelerinde vizite izinleri için girilen gün sayısının belirli bir günden sonrasını ya da tamamını otomatik olarak rapora dönüştürülmesi sağlanabilmektedir.
 • Yıl içerisindeki resmi tatiller ve yarım gün resmi tatiller tanımlanabilmektedir.
 • Geçiş hareketlerini tamamlamayan, eksik veya birden fazla kaydı olan personellerin giriş-çıkış kayıtları kayıt düzeltme bölümünden görülebilir ve gerektiğinde kullanıcı tarafından düzeltilebilmektedir.
 • Giriş-çıkış kayıtları için okuyuculardan gelen yön bilgisi kullanılarak, giriş veya çıkış hareketini unutan personeller için o kayıtlara ait satırlar boş bırakılabilmektedir. Böylelikle giriş-çıkış kayıtlarının karışması engellenebilmektedir.
 • Gün içerisinde normal mesaisini tamamlamayan eksik çalışma yapan personellerin kayıtları izlenebilir ve gerektiğinde ilgili izinler saatlik ve/veya günlük işlenebilmektedir
 • Denkleştirmeyle ilgili izin ve çalışma bilgileri gün ve saat bazında program içerisinde uygulanabilmektedir.
 • Kayıt düzeltme bölümü içerisinden hatalı kayıtların incelenmesi, süre kontrollü fazla mesailer ve eksik mesailer gibi değişik denetlemeler görülebilmektedir.
 • Alınacak olan puantaj bilgilerine normal gün tanımı, hafta tatili, resmi tatil, yıllık izin, ücretli izin, vizite tanımlarının ayrı ayrı eklenip eklenemeyeceği kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.
 • Gün içinde ve fazla mesaide yapılan giriş-çıkış saatleri, puantaj hazırlanırken çeyrek yarım ve tam saatlere yuvarlama yapılabilmektedir.
 • Hafta tatili hak etme kuralları (çalışma saati veya devamsızlığa göre) puantaj ayarları içerisinden tanımlanabilmektedir.
 • Çalışan personellere ait gün içerisindeki eksik saatleri istenirse fazla mesai ile (Günlük,Haftalık, Aylık) tamamlanabilmektedir.
 • Personellerin ay sonu hesaplanan toplam çalışma günü SSK gününe eşitlenecek şekilde gün ve saat olarak yuvarlanabilmektedir.
 • Gece çalışması veya gece zammı saat prim veya gün prim olarak eklenebilmektedir.
 • Sistem içinde personellerin 1 gün devamsızlığı için 2 gün devamsız sayılması, fazla mesailerin kullanıcı onayı alınmadan verilmemesi gibi özellikleri sağlanmaktadır.
 • Puantaj tanımlamaları ve parametre değişiklikleri firmalara uygun değişkenlik göstererek, size uygun özel tanımlamalarda eklenebilmektedir.
 • Günlük giriş-çıkış, gelmeyenler, geç kalanlar, erken gidenler, devamsızlar, fazla mesai yapanlar, izin raporlamaları gibi raporlamalar alınabilmelidir,
 • Günlük ilk giriş son çıkış raporu, belirli tarihler arası işe başlayanlar/işten ayrılanlar raporları, izinli iken çalışanlar raporları, içerdekiler-dışarıdakiler raporu alınabilmektedir.
 • Günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık olarak sicil bazlı, kişi bazlı, grup bazlı, departman bazlı olarak raporlamalar alınabilmektedir.
 • Puantaj sonrası Ayrıntılı Rapor(Aylık Ayrıntılı İcmal), Ascii(Aylık Toplam) Rapor, Devamsızlar Raporu, Çalışma Grubu Raporu(Personel Ay İçerisinde Hangi Vardiyada Kaç gün Çalışmış),Fazla Mesai Detaylı/Özet Rapor, Hafta Tatilinde/Resmi Tatilinde Çalışanlar Raporu vb. Raporlar alınabilmektedir,
 • Tüm raporlamalar aynı ekran üzerinden ilgili birimlere mail gönderimi yapabilmektedir.
 • Raporların Sms yoluyla gönderimi sağlanabilecektir.
 • Raporlama sihirbazlarıyla kullanıcıların kendi raporlarını dizayn etmeleri sağlanabilecektir.
 • Her bir kullanıcı için ayrı ayrı yetki tanımlamaları yapılabilmektedir.
 • Ay sonu yazılım üzerinden ayrıca bir bordro programına gerek kalmadan, maaş parametreleri tanımlanarak, maaş hesaplaması yapılabilmektedir.
 • Maaş hesaplarının bilgileri saklanarak, geçmiş aylara yönelik kontrol imkânı sağlanabilmektedir.
 • Yazılım tarafında kullanıcı tarafından silinen veriler geri dönüşümde saklanmakta, gerektiği takdirde tekrar kazanım yapılabilmektedir.
 • Sistem tüm bordro programlarına uyumlu çıktı dosyası verebilmektedir.
 • Yazılımdan alınan tüm raporlar excel, pdf, word, xml, html gibi formatlarda kaydedilebilmektedir.
 • Polimek Elektronik, TSE’nin Kalite Standartlarına ve CE Avrupa uyumluğuna göre üretim yapmakta olup; üretim, yönetim ve müşteri hizmetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre şekillendirmektedir.
 • Pdks 3.0 programımızın anlatım videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

 

                                      http://www.youtube.com/watch?v=-smHBzVPPGw

 

                                      http://www.izlesene.com/video/pdks-30-polimek-personel-devam-yazilimi/7603099

 

                   

                                     

 
 

 

 

 

 

 


Site Creation & System by Netport