PDKS 2.0 Personel Devam Kontrol Yazılımı

PDKS 2.0. YAZILIMIPolimek Personel Devam Kontrol Yazılımı; kart veya parmak izi okuyucular tarafından toplanan bilgilerin bilgisayarda işlenerek gerekli istatistiksel sonuçlar ve puantaj dökümünü elde etmek amacı ile üretilmiştir. Personele ait normal ve fazla mesailer ile hafta sonu, izin gibi bordroya esas olan hak ediş değerlerinin gün ve/veya saat cinsinden hesaplanması Polimek Personel Devam Kontrol Sistemi programı ile sağlanır.

Pdks programı, parametrelerin tanımlanmasıyla oluşturulan günlük çalışma şablonları yardımıyla, personelin giriş-çıkış hareketlerini değerlendirerek, günlük puantajları kişiler bazında hesaplar. Her gün oluşturulan puantajlardan; personelin devam durumunu, fazla mesai çalışmalarını, mazeretli mazeretsiz devamsızlıklarını izlemek mümkündür. Ay sonunda oluşturulan aylık puantajlarda; kişilerin aylık puantaj toplamları bulunmakta ve bunlar bordro hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Polimek PDKS 2.0 Yazılımı; Netsis, Eta, Logo, Link gibi pek çok bordro ve muhasebe programı ile uyumlu çalışmaktadır.

Polimek Personel Devam Kontrol Sistemi PDKS 2.0 yazılımının diğer özellikleri;

 • Program Türkçe olarak üretilmiş olup, arayüzü özgün ve kullanıcı dostudur.
 • Windows tabanlı tüm işletim sistemleri ile uyumludur.
 • İstenildiği kadar personel tanımlaması yapılarak, personellerin genel ve özel tüm özlük bilgileri (T.C. Kimlik No, Medeni Durum, Kan Grubu, v.b. gibi) girilebilir ve sisteme kayıtlı fotoğrafları eklenebilir.  
 • Departman ve bunlara bağlı alt bölüm tanımlamaları istenilen sayıda yapılabilir.    
 • Sınırsız sayıda çalışma grubu (vardiya) tanımlanarak, personellere 4 gruba kadar çalışma grubu ataması yapılabilir. Bunlarında yetersiz kalması durumunda, personele ait oluşturulan çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilir.    
 • Grup tanımlamalarında çalışma saatleri, hafta tatil günleri, giriş-çıkış saatlerini yuvarlamada kullanılan tolerans değerleri, fazla mesai saatlerinin (normal, akdi, hht, genel) ayrımları, fazla mesailerde yapılan yemek kesintileri, prim uygulamaları oluşturulabilir.    
 • İstenilen özellik ve türde tüm izin tanımlamaları oluşturularak, personellere işlenebilir.
 • Resmi tatil tanımlamaları yarım gün ve tam gün olmak üzere oluşturulabilir.  
 • Esnek filtreleme sayesinde istenilen personel veya departman raporu alınabilir.  
 • Çalışma takvimi kullanılarak çalışma grupları (vardiyaları) ve hafta tatil günleri sıklıkla değişen personellerin çalışma günlerine oluşturulan çalışma takvimleri üzerinden müdahale edilebilir.    
 • Puantaj tanımlaması oluşturularak; fazla mesai giriş-çıkış saatleri yuvarlanıp, çalışan personellerin hafta tatilini nasıl hak edeceği belirlenebilir. SSK gün sayısı ayarlanıp gerekirse gün ve saat yuvarlaması yapılabilir. Normale kaydırma(normal mesainin eksik kısmını fazla mesaiden tamamlama) işlemi yapılabilir. Personele bir güne iki gün devamsızlık atama ve ay sonu toplam gün hesabı gibi ayarlamalar tanımlanabilir. 
 • Kayıt düzeltme kısmından personellerin giriş-çıkış saatlerine gereken durumlarda elle müdahale edilebilir. (Kayıt ekleme-silme), aynı zamanda izinli olan personellere izin işlenebilir.    
 • Personellere denkleştirme (telafi) çalışması, fazla mesai iptali, fazla mesai bölme işlemleri gerçekleştirilebilir.    
 • Günlük personellerin giriş-çıkış, gelmeyenler, izin, geç kalanlar ve erken gidenler gibi raporları kontrol edilebilir.
 • Neden kartı ile otomatik izin kaydı oluşturulur. Böylece kullanıcı yazılıma elle izin kaydı eklemez.
 • Toplu halde birden fazla personele izin ve giriş-çıkış kaydı eklenebilir.    
 • Aylık puantaj sonrasında ayrıntılı ve ascii (toplam) raporlamalar alınabildiği gibi, ekstra devamsızlar, geç kalan, erken giden, fazla mesai, hafta tatilinde ve resmi tatilde çalışanlar gibi farklı raporlamalar da alınabilir.    
 • Ay sonu oluşturulan puantajların programda kayıt altına alınmasıyla aylık ve yıllık raporlamalar alınabildiği gibi, yıllık izin takipleri de personel devam kontrol programı (PDKS) üzerinden kontrol edilebilmektedir.    
 • Tüm raporlar kullanılan farklı formatlara (excel, word, pdf, jpeg v.b.) dönüştürülebildiği gibi, alınan puantaj sonucu bordro programları için aktarım dosyası sunarak, bordroların ayrıca bir işlem gerektirmeden hesaplanması sağlanmaktadır.    
 • Personeller için ayrı ayrı raporlamalar oluşturulabildiği gibi filtre uygulanarak sicil, departman veya alt departman bazlı olmak üzere ayrı ayrı raporlar alınabilmektedir.    
 • Programdaki kayıtlar devir edilerek, hem dosyanın bakımı hem de verilerin güvenliği sağlanmış olur ve gerekirse bu saklanan kayıtlara eski bilgiler üzerinden ulaşılabilir.
 • Maaş Hesaplama Modülü ile; personelin net aylığını girerek, puantaj verilerine göre (çalıştığı gün, fazla mesai, ücretli veya ücretsiz izin, v.b. gibi) eline geçecek net maaşı hesaplayabilirsiniz.
 • Polimek Elektronik, TSE nin Kalite Standartlarına ve CE Avrupa uyumluğuna göre üretim yapmakta olup; üretim, yönetim ve müşteri hizmetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre şekillendirmektedir.


Site Creation & System by Netport