Forklift Kontrol Sistemi

Forklift kullanılan yerlerde en büyük sorun bir forklift anahtarının diğer forkliftleri de çalıştırması...

Bunu önlemek için Polimek Elektronik olarak '' Forklift Kontrol (Çalıştırma) Sistemini'' oluşturduk..

Sistemde forklift anahtarlıkları yerine aküye bağlanan kart okuyucular ve proximity kartlar veya etiketler kullanılıyor.

Forklift Kontrol (Çalıştırma) Sistemi ile;

- Forkliftlerin yetkisiz kullanımı engellenir.

- Ürünü çalıştırmak için ayrıca bir anahtar ya da karta  gerek kalmadan personelin firma içerisinde kullandığı kartlar da kullanılabilir.

- Operatörün forklifti çalışır durumda bırakması halinde ayarlanan süre sonunda forklift otomatik olarak kapanır.

- Herhangi bir operatörün; işletmede bulunan birden fazla forklifti çalıştırabilmesi için ayrı  ayrı kartlara ihtiyacı yoktur. Operatörün kartına kullanabileceği forkliftlerin bilgileri yüklenebilir.

- Forkliftin gereksiz yere çalışmasından kaynaklanan yakıt-enerji tüketiminin önüne geçilmiş olur.

- Gereksiz yere çalışan forkliftlerin sebep olabileceği iş kazaları ve enerji tüketiminden dolayı çevreye vereceği zararlar engellenmiş olur.

 


Site Creation & System by Netport